มาตราฐานโรงงาน BRC

BRC คือ อะไร
 
BRC ย่อมาจากคำเดิมว่า The British Retail Consortium หรือ สมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร ที่รวมกลุ่มกันขึ้นจากองค์กรค้าปลีกต่างๆ เช่น Tesco, Sainsbury’s, Iceland Foods, Waitrose, Safeway, The Co-operation Group และ Asda Stores
 
วัตถุประสงค์หลักของมาตรฐานเป็นการระบุข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และคุณภาพที่ต้องมีการกระทำให้สอดคล้องกับกฎหมาย ซึ่งรวมถึงระบบ HACCP ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานในการการควบคุมสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบุคลากร
 
เหตุผลหลักในการจัดทำมาตรฐาน BRC เพื่อให้ข้อกำหนดต่างๆนั้น สามารถสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งลดการซ้ำซ้อนจากการตรวจประเมินสำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการส่งสินค้าให้กับองค์การค้าปลีกในสหราชอาณาจักร
 
ปัจจุบัน มาตรฐาน BRC ได้รับความแพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับทั้งในทวีปยุโรป และ ทวีปอเมริกาเหนือ มีบริษัท/สถานประกอบการมากกว่า 14,000 แห่ง ในกว่า 90 ประเทศที่ได้รับการรองรับมาตรฐานนี้ รวมทั้งบริษัทปิคนิคพลาส อินดัสเทรียล จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานนี้ ตั้งแต่ ปี 2010

 

 

BRC มีประโยชน์อย่างไรต่อผู้บริโภค หรือผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา
 
ด้วยข้อกำหนดของ BRC สินค้าที่ผลิตภายใต้โรงงานหรือสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตฐานนี้ จะต้องมีข้อกำหนด/มาตรฐานที่ชัดเจนและเข้มงวดในการผลิตสินค้า และในทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต ตั้งแต่รับวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ จนถึงส่งมอบสินค้าให้อยู่ในมือของผู้บริโภค จะต้องสามารถตรวจสอบและสอบกลับได้
 
แม้กระทั่ง ถึงแม้ว่าสินค้านั้นจะได้ถูกกระจายและจำหน่ายไปอยู่ในมือผู้บริโภคแล้ว หากว่ามีข้อมูลหรือรายละเอียดใดๆที่จะบ่งชี้ว่าสินค้าเหล่านั้น อาจจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ตามที่โรงงานได้แจ้งไว้ โรงงานมีหน้าที่ที่จะต้องเรียบเก็บคืนสินค้าดังกล่าวโดยด่วน เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องคุณภาพ และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของลูกค้า
 
ดังนั้น ผู้บริโภคจะสามารถมั่นใจได้ว่า สินค้าที่ผู้บริโภคซื้อจากเรานั้น มีความปลอดภัยสูงทั้งในแง่คุณภาพ และ สามารถตรวจสอบความปลอดภัยได้ในทุกขั้นตอนของการผลิต

About Clip Pac

Clip Pac คือการนำเอาประสบการณ์ในหมวดสินค้า กล่องอาหารที่บริษัทฯ ได้สะสมและปรับปรุงในทุกๆ จุด และอยากนำเสนอต่อผู้บริโภค เพื่อช่วยลดปัญหาขยะจากสิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน Clip Pac จึงไม่ใช่แค่สินค้าใหม่ แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมนวัตกรรม และความใส่ใจในคุณภาพตั้งแต่การออกแบบ และการผลิตที่ได้คุณภาพทั้งระบบ

Contact Us

02-897-5051-4
02-897-5003-4
info@clippac.com

Twitter

    Facebook