นโยบายการรับประกัน

กล่องถนอมอาหาร Clip Pac รับประกันความพึงพอใจและคุณภาพ  หากฝาชำรุดเนื่องมาจากคุณภาพในการผลิต ทางบริษัทพร้อมเปลี่ยนฝาให้ตลอดอายุการใช้งาน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. รับเปลี่ยนเฉพาะฝาที่ชำรุด (ไม่รับประกันตัวกล่องนะครับ)

2. ท่านสามารถเปลี่ยนฝาที่ชำรุด ได้ 3 วิธี คือ

  • ห้าง The Mall ทุกสาขา , Emporium และ Paragon โดยติดต่อกับพนักงาน PC ของ Clip Pac โดยนำฝาที่ชำรุดไปแลกเปลี่ยน (ไม่ต้องมีใบเสร็จ)
  • โทร. แจ้งที่บริษัท โทร. 02 897 5051-4 ต่อ 131, 119 เพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ถึงสถานที่ที่ท่านสามารถนำสินค้าไปเปลี่ยนได้สะดวก ตามจุดโปรโมชั่นของห้างต่างๆ เช่น Homepro, Homework,Robinson,Central เป็นต้น
  • ส่งไปรษณีย์ฝาที่ชำรุดมาที่บริษัท แล้วทางบริษัทจะจัดส่งฝาใหม่ให้ท่าน

ชื่อ ที่อยู่ : บริษัท ปิคนิคพลาส อินดัสเทรียล จำกัด
20/17 หมู่ 8 ถนน เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150