ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ยินดี ให้บริการตอบข้อซักถาม หรือสอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายและบริการ รวมถึงยินดีรับฟังคำแนะนำติชม เพื่อมุ่งพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของ Clip Pac ในทุกๆ ด้าน โดยท่านสามารถคลิกที่นี่ เพื่อไปที่แบบฟอร์มสอบถาม

หรือท่านสามารถติดต่อที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร (66) 02-897-5051-4, แฟกซ์ (66) 02-897-5003-4 ในวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)