ปิคนิคพลาส | งาน Hong Kong Baby Products Fair 2017

ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2017 ปิคนิคพลาสได้ร่วมงาน Hong Kong Baby Products Fair 2017 ณ Hong Kong Convention Centre ,Wanchai ,Hong Kong