ใบรับรองว่าปลอดภัย และทนต่ออุณหภูมิไม่เกิน 120 องศาเซลเซียส