ผลิตภัณฑ์แห่งนวัตกรรม

Clip Pac ได้รวมนวัตกรรมสมัยใหม่ผสานเข้าด้วยกันจนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและคุณประโยชน์สูงสุด

flag_us ผสมสาร Versify จาก Dows Chemical , USA เพื่อเพิ่มความเหนียวของเนื้อพลาสติก

flag_jp ผสมสาร Zeomic ซึ่งเป็นสาร Anti-microbial จากประเทศญี่ปุ่น ที่ใช้ในการผลิตมีส่วนผสมของสาร Silver Ion ต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย สามารถป้องกันเชื้อแบคทีเรีย ได้ตลอดอายุการใช้งาน

flag_th ผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานซึ่งได้รับการรับรองตามมาตราฐาน BRC (เทียบเท่ากับ GMP, HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร )